Proces verbal nr. 7417/02.11.2021 de indeplinire procedura comunicare publicitate