Category h) Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunostintã publicã

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice   Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov, telefon: 0268/518.668, fax: 0368/435,088, e-mail: secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal: 4443426 Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi

Read More