Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire / desfiintare emise in 2023