Informare privind pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic