DECLARAREA SI INSCRIEREA DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL