Category f) Procesele-verbale ale sedintelor autoritãtii deliberative