Category c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public