PROIECTUL de BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2023